10 szép újévi áldás

10 szép újévi áldás

Az új év üdvözlésekor sokan  különleges kívánságokat és áldásokat osztanak meg egymással, kifejezve az új évre szóló  jókívánságaikat és reményeiket. Ebben a cikkben összegyűjtöttünk 10 szép, inspiráló és humoros újévi áldást.

10 szép újévi áldás

Régi magyar Áldás!

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.

Újévi köszöntő

Ebben az újévben minden jót kívánok,
Amerre csak járok, nyíljanak virágok.
Még a hó felett is virág nyiladozzék,
Dalos madár zengjen minden rózsabokron
Minden jó, minden szép, legyen minden bőven,
Szálljon rátok áldás ebben az újévben!

Újévi áldás

Újév alkalmából azt kívánom,
hogy az angyalok üzenete
hozza el neked az öröm
és a remény édes dallamát.
Az Úr fényessége világítsa meg az életedet,
és az Ő áldása kísérjen minden napodon.
Legyen az új év egy új kezdet,
tele lehetőségekkel és örömökkel.
Áldott és sikerekben gazdag boldog új évet
kívánok neked és családodnak! Ámen.

Magyar újévi áldás

Adjék Isten minden jót,
öt-hat tyúkot, jó tojót!
Hízott disznót, sok hurkát,
tele pincét, kamrát,
sonkát, kolbászt, szalonnát,
gond ne bántsa a gazdát!
Adjék Isten szép vetést,
rengő-ringó jó termést,
békesség és szeretet
töltse meg a szívetek
ebben az új évben!

Francia áldás

Isten az Úr Jézusban
ajéndékozzon meg téged
mindig őrző szent kezével.
Szeme világosságával, szavainak békéjével.
Az Ő szíve vidámságot árasszon szét napjaidra,
s az Ő ereje tüzével indítson el harcaidra.
Ez az Úr szent jelenléte,
láthatatlan, élő titka.

Székely újévi áldás

Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet.
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.
Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Puját asszony ölébe.
Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.
Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.
Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.
Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is öleget.
Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót –
Isten adjon minden jót!
Az új esztendőben.

Humoros cigány újévi áldás

Heinz Pangels: Újévi áldás

A szerető és jóságos Isten áldjon meg téged!
Töltsön el erejével, hogy higgadtan tudd hordozni mindazt,
amit neked küld ez évben.
Kísérjen téged minden utadon,
hogy bizakodva tekinthess a jövőbe.
Áldja meg a munkádat és fáradságodat,
hogy örömet találj abban, amit teszel,
és elégedettség költözzön otthonodba.
Vegyen téged körül emberekkel,
akik közel állnak hozzád és szeretnek téged,
akik olyannak fogadnak el, amilyen vagy.
Ajándékozzon meg szerénységgel,
hogy ne minden lemondást veszteségként élj meg.
Adjon erőt elengedni azt, amit nem tarthatsz meg.
Adjon éber szívet, amely értékeli a jelent,
nyitott szemet, amely látja, ami körülötted történik,
nyitott fület, amely a halk hangokat is meghallja,
olyan orrot, amely megérzi az élet illatát,
éber lelket az új felfedezésére
és a régiek megőrzésére unalom nélkül,
gyengéd kezeket, amelyek biztonságot nyújtanak,
erős karokat, amelyek képesek másokat is megtartani,
izmos lábakat, amelyek hosszú utakat is meg tudnak tenni.

Így áldjon és őrizzen meg téged az Úr, a te Istened,
Aki számára mindig az maradsz,
aki már most is vagy: Az Ő képmása.
Vegyen körül szeretetével,
és adjon neked békességet és gyógyulást.

Szent Patrik kódexbeli áldás

Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben. Ámen.

(IV. század)

Kálvin János Park: Újévi áldás

Áldjon Isten minden jóval téged.
Hajnalodban madárhanggal jöjjön hozzád,
ébredésedben friss erővel
s az új év kitáruló, szép reményével
töltse be szívedet.

Áldjon Isten minden jóval téged
néhány útra induló kedves szóval jöjjön hozzád,
döntéseidben bátorsággal,
s napi munkádban a tevékeny szeretet örömével
töltse be szívedet.

Áldjon meg Isten minden jóval téged
fáradságodban felüdítő pillanatokkal jöjjön hozzád,
találkozásaidban nyitottsággal,
s amikor hazatérsz családod körébe, az otthonosság békéjével
töltse el szívedet.

Áldjon Isten minden jóval téged
hétköznapi, apró jelekben jöjjön el hozzád,
lelkesítő, igaz szavakban,
megújuló, erős reménységben
s őrizzen meg mindazok számára, akiknek fontos, hogy vagy.
Így töltse be szívedet az Élet Örömével!

Ámen

Újévi áldás

„Apró szentek, szent Dávid,
Pénzbe járjon bokáig.
Született a Krisztus, de nem palotában.
Hanem istállónak szegény jászoljában.
Ez az Üdvözítő álgyon meg titeket.

Hogy örömmel tölcsétek el az ünnepet.
Eljött ez a vendég, kit a világ vára,
És megnyílt általa az egeknek vára,
Az áldott csemete az égből leszálla,
Értünk az Atyához kezesnek beálla.
Kérjük, hogy számunkra aggyon jó időket,
Áldással lefojó sok jó esztendőket,
Ámen!”

Melyik újévi áldás a kedvenced?