Székely újévi köszöntők

székely újévi köszöntők

Ebben a cikkben szeretnénk bemutatni székely újévi köszöntőkkel, melyek olyan szimbólumokat, hagyományokat és értékeket tükröznek, amelyek mélyen gyökereznek a székely kultúrában.

Székely újévi köszöntő

Ebben az új évben minden jót kívánok,
Ahogy csak lépnek, nyíljanak virágok!
Még a hó felett is virág nyiladozzon,
Dalos madár zengjen minden rózsabokron.
Minden jó, minden szép legyen mindig bőven,
Szálljon rátok áldás az újesztendőben!

***

Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz’ örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a kővetője.
Itt állok magam is, azt óhajtom itten,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk!

székely újévi köszöntő

Ez új év reggelén kedves székely népem,
féltő aggodlom hatja át a szívem.
Felnyitom a jövendő évnek kapuját,
mely az elmúltból a jövőbe vezet át.
Szegénynek, gazdagnak, közös kérésére,
megmondom mit kell tennünk a jövő évben.
Dolgoznunk kell sokat, tanulni, haladni,
így fogunk jobb jövőt Istentől várhatni.
Kötelességeinkről ne feledkezzünk,
mindenkivel mindig csak jót cselekedjünk.
Szeretet, megértés legyen a jelszavunk,
ez irányítsa tetteink, gondolatunk.
Ezt vésd szívedbe székelyem, magyarom,
akkor jóra fordul bízton jóslatom.
Erdélyország népe figyelmezz a szóra,
hallgasd meg tanácsom a jóra, hasznosra.
Szeresd istent, hazát, fajodat szeressed,
s ha kell, érte áldozd vagyonod, életed.
Légy családszerető, takarékos, józan,
így lehet csak részed testi, lelki jóban.
Okulj őseid sokszor hallot példáján,
bizalmad isten s csak magadban legyen csupán.
Így várhatsz jobb jövőt, szebb magyar életet,
adjon isten ilyen boldogabb újévet!

***

Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.
Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is öleget.
Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót
Isten adjon minden jót!

***

Szilágyi Béla: Székely Miatyánk

Mi Atyánk! Ki a mennyekben vagy!
Kitől jön élet és halál!
Hívó szavunk tehozzád szárnyal,
És vigaszra csak ott talál!
– Nagyobbak voltunk minden népnél,
S ha meghalunk is, úgy halunk,
Hogy az egész föld minden népe,
Megkönnyezi ravatalunk!

A te neved megszenteltessék!
– E nép mindig benned bízott…
– Te székely Isten! Félünk téged,
Bár sújtva sújt az ostorod!
Atyánk! Bár itt van a halálunk,
A mi lelkünk nem sír, nevet…
A sorsunk meg nem érdemeltük,
(De) Megszenteltessék a neved!

Óh, jöjjön el a te országod!
Add, hogy még boldogok legyünk!
Add, hogy még egyszer reánk nézzen
A mi szent Hargita hegyünk!
Add, hogy még legyen egyszer boldog
Székelyhon minden hű fia!
Add, hogy még felvirradjon egyszer
Ez a bús, gyászos éjszaka!

A te akaratod legyen meg!
– Hogyha már minket elhagytál,
Hogyha a szavunk meg nem érted,
S ha a sorsunk egy hős halál,
– De engedd meg, hogy hős fiúnknak,
Kiért a szívünk vérezett,
Virradjon Erdély hegyein még
Egy dicső székely kikelet!

Ne vigy minket a kísértésbe!
Ne higgyük, hogy hiába volt,
Hogy annyi szörnyű ütközetben
Mindig csak székely vére folyt!
– Ne add, hogy benned is csalódjunk!
Ne add, hogy ne higgyünk neked…
Ne add, hogy elhiggyük azt, hogy
Cserbenhagytad a népedet!

Tied lesz hatalom, dicsőség!
Ki belénk oltád a hitet,
Hogy a székely nép felülmúlja
Az összes többi népeket!
A mi lelkünk nemesebb, büszkébb,
Nagyobb, mint bármi másoké!
Ki ott fent megcsókoltál minket.
Az életünk s vérünk övé!

Tanuljatok, ti földi népek!
Éreznétek csak egyszer azt,
Ami most elgyötört lelkünkből
A sírból is reményt fakaszt!
Éreznétek csak egyszer azt, mit
Minden hű székely szív dobog!
Éreznétek! … S megértenétek.
Hogy a székely csak győzni fog!

Győzünk! Ha nem mi: unokáink!
S mi szépen, csendben meghalunk…
Mert tudjuk: egyszer még felharsan
Erdély szent hegyein dalunk!
– S bár mi szívünk szent keservével
E jégvirágban megfagyunk,
Hisszük most… s hisszük mindörökké!
Ámen! Mi székelyek vagyunk!

***

Szél suhan szelíden a hegyek közt,
Székelyföld szívében békesség ölt.
Az új év küszöbén állunk most,
Köszöntünk Benneteket.

Hópehely száll a csendes éjszakába,
Reményt hozva, mint csillagok táncába.
Új esztendő új lehetőségekkel jár,
Szeretetben gazdag legyen minden napja már.

Hagyjuk magunk mögött a múltat, a terhet,
Vigyünk magunkkal csak a jó emléket.
Legyenek boldog pillanataink sűrűn,
Szép új esztendőt kívánunk mindenkinek tisztelettel és gyönyörűn!